logo bhp plus

 

 

 

SZKOLENIA

 

 

 

 

25 copy

SZKOLENIA

 

WSTĘPNE

  szkolenia okresowe bhp poznań

 

 

SZKOLENIA

 

OKRESOWE

Instruktaż stanowiskowy to obowiązkowe szkolenie dla wszystkich nowo przyjętych pracowników zatrudnionych na umowę o pracę bądź zlecenie. Odbywa się w pierwszych dniach świadczenia pracy.

    

 

Przechodzi je każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę bądź zlecenie, która odbyła szkolenie wstępne i od którego upłynął rok w przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych oraz administracyjno-biurowych lub 6 miesięcy w przypadku osób na stanowiskach kierowniczych.

Kolejne szkolenia okresowe w przypadku osób na stanowiskach administracyjno-biurowych są przeprowadzane po 6 latach, stanowiska kierownicze po 5 latach, robotnicze po 3 latach, a w przypadku stanowisk szczególnie niebezpiecznych opisanych w rozporządzeniu odbywają się co roku.

Szkolenia okresowe dla pracodawców, wyglądają identycznie jak w przypadku osób na stanowiskach kierowniczych, czyli po 6 m-c od szkolenia wstępnego przechodzą szkolenie okresowe, następne co 5 lat.

 

 a1 copy

 

 

 

 

POMOC

PRZEDMEDYCZNA

 

 

08 bis copy

 

 

 

SZKOLENIA

 

PPOŻ

 

Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej z wykorzystaniem AED (defibrylator):


Pracodawca ma obowiązek zapewnić sprzęt do pierwszej pomocy (apteczki, punkt pierwszej pomocy) oraz wyznaczyć osoby do jej udzielania, które wcześniej przejdą takie szkolenie. Podstawą prawną w takim przypadku jest Kodeks Pracy rozdział X. Ilość pracowników przeszkolonych musi obejmować każdą zmianę.

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej, na której kursanci mogą wykorzystać fantoma, defibrylator, bandaże, chusty trójkątne, maseczki jednorazowe oraz inny osprzęt wykorzystywany w praktyce.

 
 

 

Są to szkolenia które uczą jak wykorzystać sprzęt gaśnicy, tłumaczą tematykę pożarów, jak w ich przypadku powinniśmy się zachować.

Można wzbogacić szkolenie o część praktyczną z wykorzystaniem gaśnic.

 
© BHP Plus Szkolenia okresowe i szkolenia wstępne BHP Poznań | ul. Porzeczkowa 9, 61-306 Poznań