logo bhp plus

 

 

 

SPORZĄDZANIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO (ORZ)

 

 

 

 

 

 11 copy

Obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

i jego dokumentowania, stosowania niezbędnych środków, informowania pracowników

o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony

przed zagrożeniami jest podstawą profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników w zakładzie pracy.


Każdy pracownik powinien mieć przedstawione swoje ryzyko na zajmowanym stanowisku.

Powinien zapoznać się oraz potwierdzić pisemnie, że przyjmuje do wiadomości ryzyko

niosące za sobą jego stanowisk pracy.

© BHP Plus Szkolenia okresowe i szkolenia wstępne BHP Poznań | ul. Porzeczkowa 9, 61-306 Poznań