logo bhp plus

 

 

 

SPORZĄDZANIE INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

 

 

 

 

 

109 

 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zwana czasami Instrukcja przeciwpożarowa lub Instrukcja pożarowa
jest dokumentem wymaganym w całym okresie użytkowania budynku począwszy od jesgo odbioru przez Państwową Staż Pożarną.

 

Dotyczy to przede wszystkim wszystkich budynków użyteczności publicznej (budynki biurowe, lokale handlowo-usługowe, szpitale,
szkoły, przedszkola itp.), magazynowych, produkcyjnych (np. fabryki) oraz tzw. budynków zamieszkania zbiorowego czyli hoteli, pensjonatów itp.


Kryterium wymogu posiadania Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest wielkosc budynku, który okreslany jest na 1000m3
kubatury (przeciętnie ok. 300 m2 powierzchni wewnętrznej).


Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego składa się z części opisowej (tresć zawierająca warunki ochrony przeciwpożarowej budynku,
procedury ewakuacyjne, obowiązki z zakrersu ochrony przeciwpożarowej oraz inne wytyczne) oraz z części graficznej (plany ewakuacji
i rozmieszczenia sprzętu gaśniczego, plan sytuacyjny terenu).

© BHP Plus Szkolenia okresowe i szkolenia wstępne BHP Poznań | ul. Porzeczkowa 9, 61-306 Poznań