logo bhp plus

 

 

 

SPORZĄDZANIE DOKUMENTACJI POWYPADKOWEJ

 

 

 

a3 copy   

Ponieważ wypadki się nie zdarzają, tylko są powodowane, wychodzimy naprzeciw przykrym zdarzeniom
i oferujemy sporządzenie protokołu powypadkowego.


Należy pamiętać, że wypadki ciężkie, zbiorowe oraz śmiertelne należy niezwłocznie zgłosić właściwemu
Inspektorowi Okręgowemu Państwowej Inspekcji Pracy.


Za wypadek ciężki uznaje się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak:
utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia,
naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu,
trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe,
istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.


Za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy
co najmniej dwie osoby.

 

Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła
śmierć poszkodowanego w okresie 6 miesięcy od zdarzenia.

© BHP Plus Szkolenia okresowe i szkolenia wstępne BHP Poznań | ul. Porzeczkowa 9, 61-306 Poznań