logo bhp plus

 

 

 

POMIARY ŚRODOWISKA PRACY

 

 

 

108 

Nie później niż w ciągu miesiąca od daty uruchomienia zakładu pracynależy dokonać

pomiaru parametrów (stężenia, natężenia)szkodliwych czynników fizycznych, chemicznych

lub biologicznych, jeżeli występują w firmie lub zachodzi takie przypuszczenie.


Obowiązki takie nakłada rozporządzenie Ministra Zdrowiaz dnia 20 kwietnia 2005 r.

w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

(Dz. U. Nr 73, poz. 645 z późn. zm.).

 

Wyniki pomiarów nie mogą być ukrywane,należy o nich poinformować wszystkich pracowników.

© BHP Plus Szkolenia okresowe i szkolenia wstępne BHP Poznań | ul. Porzeczkowa 9, 61-306 Poznań