logo bhp plus

 

 

 

INNE USŁUGI

 

 

       

02 copy

 

Produkcja filmów instruktażowych:

 

Dopełniając naszą pracę,
jesteśmy w stanie stworzyć dla Państwa pracowników instrukcję w postaci zindywidualizowanego filmu

instruktażowego.

 

07 copy

 

Sporządzanie oceny 

ryzyka zawodowego (ORZ):

 

Obowiązek przeprowadzania oceny

ryzyka zawodowego na stanowiskach
pracy i jego dokumentowania...WIĘCEJ

 

Sporządzanie dokumentacji powypadkowej: 

 

Ponieważ wypadki nie zdarzają się -
tylko są powodowane - wychodzimy
naprzeciw przykrym zdarzeniom 

i oferujemy sporządzenie protokołu powypadkowego...WIĘCEJ

15 copy

 

Pomiary środowiska pracy:

 

 

Nie później niż w ciągu miesiąca od daty uruchomienia zakładu pracy należy dokonać pomiaru parametrów (stężenia, natężenia) szkodliwych czynników fizycznych ...WIĘCEJ

108
a3 copy

 

Sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego:

 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zwana czasami Instrukcja przeciwpożarowa lub Instrukcja pożarowa jest dokumentem wymaganym w całym  ...WIĘCEJ

a1 copy

 

Próbna ewakuacja budynku:

 

Na początku roku szkolnego szczególnie ważne jest spełnienie wymagań określonych w § 17 rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków...WIĘCEJ

© BHP Plus Szkolenia okresowe i szkolenia wstępne BHP Poznań | ul. Porzeczkowa 9, 61-306 Poznań